Lokacija podjetja

Podjetje se nahaja na naslovu Piršenbreg 21, 8254 Globoko, ker so začetki poslovanja povezani s primarno proizvodnjo na kmetiji Šušterič, ki se ukvarja s sadjarstvom, pridelavo hrušk in jabolk.

Lokacija je zelo primerna zaradi prometnih povezav s poslovnimi partnerji in bližine prodajnih trgov. Podjetje izkorišča prednosti bližine avtocestnega koridorja sever-jug, ki povezuje Avstrijo s Hrvaško, kar odpira možnosti za osvojitev novih trgov (EU in Balkan) in distribucijo proizvodov. Se pa podjetje tudi nahaja na sami vinsko-turistični cesti Bizeljsko-sremiški okoliš, kar mu daje prepoznavnost med potencialnimi potrošniki. S pridom se za svoje poslovanje podjetje okorišča tudi z železniškim koridorom in bližino slovensko-hrvaške meje (5 km).

 
     
  nazaj na prejšnjo stran  
     
     
     
   
© Vilja d.o.o. Globoko, Piršenbreg 21, 8254 Globoko, tel.: (07) 452 10 25, gsm: 041 715 840,
© webstyle Artes studio Sevnica