Predstavitev podjetja

Leta 1990 je nosilec kmetijske dejavnosti Vojko Šušterič na kmetiji Šušterič, ki je sprva imela v posesti 2 ha sadovnjakov in se je v teh letih razširila z najemom in nakupom zemljišč na 13 ha, modro obnavljal sadovnjake jablan s protitočno mrežo in kapljičnim namakalnim sistemom. Leta 1993 se je odločil za dopolnilno dejavnost predelave sadja v kis in suho sadje in vsled tega ustanovil podjetje VILJA Globoko d.o.o.. Sprva je družba proizvedla približno 30.000 litrov kisa in 400 kilogramov suhega sadja s preprostimi ročnimi napravami. V letu 2004 so se ti podatki nekoliko spremenili. Proizvodnja je znašala 457.938 L kisa in 5.737 kg suhega sadja. Zaradi povečanja proizvodnje se je podjetje odločilo za modernizacijo in racionalizacijo proizvodnje. Tako se je v letu 2005 v celoti realiziral projekt posodobitve tehnoloških postopkov predelave sadja v kis in suho sadje, s čimer je podjetje posodobilo:Podjetje je nadaljevalo s posodobitvijo v letu 2005 predvsem zaradi uvedbe novega proizvoda jabolčnega čipsa pod blagovno znamko LUMPI in tako povečali število pakirnih enot (107.186 kom) ter zagotavljanja HACCP standardov. Investiralo je v avtomatski pakirni stroj, ročni lupilec in 160 kom PVC box palet.

Količine suhega sadja so se iz leta 2004 (5.737 kg) v leto povečevale, ko so v 2005 znašale 16.280 kg, in so se tako povečale za 3-krat.
Količine sadja in vina za proizvodnjo ima podjetje zagotovljeno, saj se družba nahaja v sadjarsko-vinogradniškem rajonu in s tem prispeva k večjemu odkupu sadja in vina od okoliških kmetov ter tako vpliva na demografske, etnološke (stare visokodebelne jablane), krajinske in okoljske (ekološka pridelava, predelava, integrirana proizvodnja) dejavnike. Veliko surovin pa ima podjetje v domači proizvodnji (13 ha Kmetija Šušterič).
Prodajne poti si je družba v 13 letih poslovanja utrdila predvsem s kakovostjo (številna priznanja Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju, potrdila pooblaščenih institucij za kakovost), z razvojem lastne blagovne znamke VILKIS, VILKO (suho sadje) in razvojem blagovnih znamk večjih trgovskih družb ENGROTUŠ "Tuš" in "Vegis", KOLONIALE, MERCATOR "Lumpi".
 
     
  nazaj na prejšnjo stran  
     
     
     
   
© Vilja d.o.o. Globoko, Piršenbreg 21, 8254 Globoko, tel.: (07) 452 10 25, gsm: 041 715 840,
© webstyle Artes studio Sevnica