Vizija, strategije, cilji, dolgoročni razvoj podjetja


Vizija podjetja

Vizija Vilje Globoko d.o.o. je postati eden vodilnih proizvajalcev, prodajalcev in distributerjev kisa in suhega sadja v Sloveniji ter prisotna na trgih EU v naslednjih 10-letih.Poslanstvo podjetja

Poslanstvo Vilje je spremljanje prehrambenih navad potrošnikov ter z izboljšavo kvalitete proizvodov in plasiranjem novih proizvodov na trg spreminjati nakupne odločitve potrošnikov ob hkratni skrbi za okolje.Strategije

povečanje kapacitet proizvodnje z nabavo opreme večjih zmogljivosti
širjenje prodajnega asortimenta z uveljavitvijo novih proizvodov
povečanje učinkovitosti poslovanja v vseh procesih
racionalizacija poslovanja celotne družbe

izboljšanje in nadzor kakovosti

zmanjšanje vplivov proizvodnje na okolje
zaposlitev usposobljenih delavcev.Dolgoročni razvoj podjetja

Vilja bo dolgoročneje usmerjala proizvodnjo v skladu s postavljenimi cilji in strategijami ter tržnimi trendi. Spodbujala bo razvoj novih trgov za obstoječe ter nove proizvode. Konkurenčnost bo ohranjala in povečevala z izboljševanjem in racionalizacijo predelovalnih in proizvodnih procesov ter prodajnih in distribucijskih aktivnosti. Z uporabo izboljšanih tehnoloških procesov in z uvedbo nove opreme bo vplivala na boljšo kakovost proizvodov kot tudi na nadzor kakovosti ter na zmanjšanje negativnih vplivov predelave in proizvodnje na okolje.
 
     
  nazaj na prejšnjo stran  
     
     
     
   
© Vilja d.o.o. Globoko, Piršenbreg 21, 8254 Globoko, tel.: (07) 452 10 25, gsm: 041 715 840,
© webstyle Artes studio Sevnica